Udostępnij

  W niniejszej pracy zostały określone i poddane analizie: charakter oraz rola idei narodu w ideologii członków obozu narodowego II RP. Ponadto zobrazowano pomysły na wizję państwa narodowego w oparciu o literaturę o tematyce narodowej.   W ramach wstępu należy wyjaśnić, iż obóz narodowy to środowisko społeczno-polityczne, zrzeszające organizacje i stowarzyszenia o ideologicznym profilu nacjonalistyczno-chrześcijańskim. […]

Czytaj więcej! →