bdg
Czołem Wielkiej Polsce!
W nocy z 31-ego lipca na 1-ego sierpnia, bydgoski oddział ONR-u postanowił przypomnieć mieszkańcom Bydgoszczy o Powstaniu Warszawskim. Stąd też na bydgoskim moście przy ul. Wojska Polskiego, Nizinie oraz na kładce kolejowej na Okolu pojawiły się transparent, przedstawiający legendarny symbol Polskiego Podziemia- Kotwicę, która znajdowała się na biało-czerwonym tle.
Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1-ego sierpnia 1944 r. i trwało do 3-ego października 1944 r.. Powstanie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces wasalizacji i sowietyzacji Polski. Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a radziecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia Powstaniu pomocy. W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją. Szacuje się, że w Powstaniu zginęło ok. 16 tys. Polaków, 20 tys. zostało rannych oraz 15 tys. zostało wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej.
Cześć i Chwała Bohaterom!
63 Dni Chwały- PAMIĘTAMY!