Informacje dot. warunków korzystania z zasobów strony:

Zawarte na stronie teksty, grafiki, zdjęcia etc. korzystają z ochrony prawnej Prawa autorskiego.

Cennik wykorzystywania zasobów:
– jednokrotne wykorzystanie materiału – 1000,00 zł
– wielokrotne wykorzystanie – 2000,00 zł

Abonament na wykorzystywanie zasobów strony:
– miesięczny 3 000 zł
– półroczny 8 000 zł
– roczny 12 000 zł

Umowa na płatne wykorzystanie zasobów strony – dla zabezpieczenia słusznych interesów podmiotu prawa autorskiego – musi zostać potwierdzona pisemnie.

Nieodpłatne wykorzystanie materiału wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Obozu Narodowo Radykalnego Brygady Kujawsko- Pomorskiej.
Kontakt z właścicielem praw autorskich – e-mail: brygadakujawskopomorska@onr.com.pl