onr2

onr

      

1 maja działacze Brygady Kujawsko- Pomorskiej udali się do Chełmży w celu wzięcia udziału w manifestacji „POLexit”. Podczas pikiety poruszone zostały istotne kwestie przemawiające za wystąpieniem z Unii Europejskiej z którą związani jesteśmy od 1 maja 2004 roku.

W przemówieniach zwrócono uwagę na aspekty gospodarcze, między innymi na dotacje otrzymywane od UE, które nie są niczym innym, niż składkami członkowskimi, które Polska płaci z tytułu bycia członkiem Unii. Ponadto wspomniano, że korzyści z przynależności do eurokołchozu są mniejsze, niż strat y. Za ważny punkt przemówień warto uznać także krytykę polityki multikulturalizmu prowadzoną przez Brukselę. Narzucanie przyjęcia kwot imigrantów jest niezwykle szkodliwe i niebezpieczne, gdyż poprzez takie działania rozbijane są tożsamości narodów państw członkowskich. Dodatkowo podkreślono, że ustawa 1066 „o bratniej pomocy” jest naruszeniem suwerennych granic naszego kraju, które gwarantuje Konstytucja.

onr2

Jako Obóz Narodowo- Radykalny domagamy się opuszczenia struktur Unii Europejskiej, która stała się ośrodkiem indoktrynacji i niszczenia kultury państw należących do w.w. demoliberalnej organizacji.

 

 

Poniżej znajduje się przemówienie zaprezentowane przez ONR Oddział Toruń:

Czołem!

Dokładnie 12 lat temu, 1 maja 2004 roku, Polska oficjalnie przystąpiła do Unii Europejskiej. Dziś natomiast na terytorium całego kraju, zorganizowane zostały manifestacje, mające na celu wyrażenie sprzeciwu wobec dalszej przynależności do tej demoliberalnej organizacji!

Obywatelom Polski wmawia się, że wiele zawdzięczają Unii Europejskiej- wielomilionowe dotacje, bezwizową strefę Schengen, czy wspólny rynek. Nic bardziej mylnego! Fundusze Europejskie wydające pieniądze poszczególnym państwom, wędrują w ręce urzędników różnych organizacji dotacyjnych, płyną wprost do kieszeni osób silnie umocowanych w systemie partyjno-kolesiowskim! Należy zwrócić uwagę na to, że takie zjawisko konserwuje tylko patologię, a także podtrzymuje postkomunistyczną hierarchię społeczną i daje miliardy różnym klikom, co niszczy konkurencję ze strony osób przedsiębiorczych, które nie korzystają z dotacji. W wyniku tych działań blokowany jest rozwój średnich i małych biznesów należących do Polaków, którzy nie mają szans z koncernami wspieranymi przez UE!

Mityczne dotacje, które są tak łaskawie darowane przez Unię, to nic innego jak nasze składki członkowskie. Każdy projekt unijny jest wyłącznie współfinansowany przez środki unijne. Przez to instytucje państwowe i prywatne korzystające z tych środków muszą się zadłużać, aby realizować unijne projekty. Dodajmy, że te inwestycje są całkowicie nierentowne – sztandarowym przykładem są przepłacone i przynoszące straty stadiony. Za szczyt niegospodarności natomiast można wskazać zadłużanie się po to, aby budować cokolwiek, co przynosi straty – takie postępowanie robi z Polaków niewolników zachodnich banków udzielających kredytów i skupujących obligacje. Pamiętajmy, że do 2020 roku skończy się redystrybucja środków dla Polski.

Warto wspomnieć, że gwałtowny i nielegalny odpływ dziesiątków miliardów dolarów polskiego kapitału nastąpił za rządów Donalda Tuska wraz z rozpoczęciem programów UE. Miało to miejsce wraz z bezsensownym i ogromnym zadłużeniem Polski głównie przez Jacka Rostowskiego. Dług publiczny wynosi 3 biliony zł. Rząd PO przez kilka lat zadłużył Polskę prawie na tyle, co wszystkie rządy po 1989r. razem wzięte!

Według MSZ korzyści z obecności w UE zwiększają PKB o 0,7% rocznie, zaś nasze straty tylko z tytułu wypływu kapitału są siedmiokrotnie wyższe od korzyści z przynależności do UE. Należy do tego doliczyć straty związane z likwidacją różnych przemysłów, dziesiątki tysięcy sprzedanych za kilka procent wartości lub zniszczonych banków, mediów, zakładów pracy, kopalń, hut, fabryk i stoczni, zakładów lotniczych i zbrojeniowych, miliony bezrobotnych i miliony emigrantów za chlebem! Bilans dotychczasowej przynależności do UE jest tragiczny i prowadzi nieuchronnie do szybkiego upadku państwowości Polski, wzrostu nędzy i największej na świecie zapaści demograficznej!

Niszczenie naszego kraju przez eurokołchoz widoczne jest również na płaszczyźnie rolnictwa. Wprowadzono specjalną politykę dopłat, która jest dyskryminująca dla polskich rolników. Tak naprawdę za cenę szkodliwych dopłat kupiono możliwość coraz to bardziej absurdalnej ingerencji w gospodarkę np. zakaz wędzenia dymem. Dodajmy też kary za nadprodukcję i ewidentnie uwidacznia się eurosocjalizm – system jednoznacznie szkodzący polskiej gospodarce rolnej.

W dodatku Unia Europejska rozbija tożsamość narodów europejskich narzucając im przyjmowanie imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Pani Merkel, nie chcemy islamistów i dziczy w Polsce! Nie pozwolimy na niszczenie religii chrześcijańskiej, wpisanej w historię naszego kraju! Mówimy głośne „NIE!” dla polityki multikulturalizmu dyktatu brukselskiego!
Stosowanie się do prawa stanowionego przez Unię obliguje nasz kraj do tolerancji dla dewiacji i zboczeń, które prowadzą do moralnego rozkładu społeczeństwa. Począwszy od produkcji bajek dla dzieci szerzących kosmopolityzm oraz tolerancję dla homoseksualizmu, skończywszy na podporządkowaniu systemu edukacji europejskim standardom. Ośrodkiem indoktrynacji młodych ludzi stają się szkoły, jak i uniwersytety. Czy tak ma wyglądać integracja europejska?

Także naruszenie granic naszego kraju jest jedną z wielu sytuacji, która regulowana jest przez prawo unijne. Przykładem jest ustawa 1066 „o bratniej pomocy”, która dopuszcza legalną interwencję obcych wojsk na terenie RP. Ich działanie miałoby być podyktowane ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zapobieganiu przestępczości, w trakcie zgromadzeń, imprez masowych, klęsk żywiołowych i katastrof. My Polacy, powinniśmy sprzeciwiać się tak drastycznym nadużyciom judeokomuny, która godzi w zasady państwa demokratycznego. Zapewne gdyby ówczesny elektorat, głosujący w referendum za przystąpieniem do Unii, wiedział jak zostanie pogłębiony dług publiczny, jak Polska zatraci swoją autonomię i suwerenność na rzecz jakiejkolwiek organizacji, nikt by nie zaznaczył odpowiedzi „tak”!

Struktury zjednoczonej Europy u swego zarania miały służyć jako zabezpieczenie przed imperializmem niemieckim, tymczasem dzisiaj okazuje się paradoksalnie, że Unia Europejska stała się narzędziem niemieckiej polityki gospodarczej i międzynarodowej. Pod płaszczykiem jednoczącej się Europy, odradza się stary i dobrze znany niemiecki imperializm, będący zagrożeniem szczególnie dla Polski.

Wobec wszystkich unijnych patologii i zorganizowanych kampanii nacisków na rządy państw narodowych odpowiedź może być tylko jedna i Obóz Narodowo-Radykalny w sposób zdecydowany jej udziela. Wzorem Wielkiej Brytanii i innych państw europejskich rzucamy hasło: „POLexit”. Domagamy się opuszczenia przez Polskę struktur Unii Europejskiej i podjęcia wysiłku budowy własnego niezależnego systemu sojuszy politycznych, militarnych i gospodarczych opartych na bloku państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Czołem Wielkiej Polsce!