powstanie
31.07.2016 r. odbyła się kolejna edycja „Marszu Pamięci Powstania Warszawskiego” w Chełmży. Tegoroczne wydarzenie przyciągnęło ponad 40 osób. O godzinie 14:30 na Rynku miejskim odczytano przemówienia, po czym uczestnicy ruszyli pochodem w stronę ul. Chełmińskiej, gdzie miał nastąpić koniec Marszu.

13883930_1001966496585472_1922667678_n

Pod pomnikiem „Pomordowanych w obozach i katowniach mieszkańcach Chełmży” odczytano kolejne przemówienie. W celu oddania hołdu Bohaterom, zebrani uczcili pamięć o nich minutą ciszy. Ponadto, symbolicznie zapalono znicze, które zostały złożone w intencji poległych w Powstaniu Warszawskim pod wyżej wspomnianym pomnikiem. Następnie, zgromadzenie zostało rozwiązane.

13672366_1001966406585481_1931234648_n

W dobie dzisiejszego zepsucia moralnego warto czerpać inspirację z osób, które na to zasługują. Powstańców z pewnością można zaliczyć do tego grona. Ich heroiczne postawy oraz niezwykła odwaga, którą się wykazywali, zawsze powinny być doceniane. Dzięki ludziom, którzy oddawali swoje życie w imię wolności ojczystej ziemi, którzy nie poddawali się i z uporem dążyli do osiągnięcia upragnionego celu, dziś możemy żyć we własnym państwie- w Polsce. Chociaż w naszym kraju pozostaje wiele reliktów przeszłości w różnych postaciach, My, jako nacjonaliści będziemy z nimi walczyć oraz głosić prawdę, by obalić postkomunistyczne kłamstwa!

13900561_1001966669918788_280577722_n

Należy nadmienić, iż mimo to, że frekwencja w dzisiejszym Marszu nie była wysoka, uznajemy go za udany, gdyż przebiegł bez komplikacji. Z pewnością nie jest to ostatnia taka inicjatywa ONR Chełmża. Do zobaczenia za rok!
Cześć i Chwała Bohaterom!