bdg2

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

            Jako bydgoski oddział Obozu Narodowo-Radykalnego oraz Katolicy, o płonących wiarą sercach, chcemy dodać otuchy w tych trudnych czasach zakonowi, którego członkiem jest ksiądz Jacek Międlar.

            Zapewne zadajecie sobie pytanie, w czym? W czym, my Narodowi Radykałowie, możemy dodać braciom zakonnym otuchy? Chodzi nam o ostatnie ataki antypolskich zgrupowań, które naciskają na księży i wymagają uciszenia wspaniałego księdza, jakim jest duszpasterz Jacek. Robią to, ponieważ głosi on niewygodną dla nich prawdę.

            Apelujemy, abyście nie poddawali się ludziom, którzy za nic mają takie wartości jak Bóg, Ojczyzna, Rodzina i Tradycja.

bdg1

            Ksiądz Jacek jest z nami, młodymi radykałami, bo wie, jak bardzo ważne są dla nas te wartości. Wie, jak bardzo kochamy Boga i Ojczyznę. Kapłan Jacek jest dla nas wzorem do naśladowania, wskazuje nam drogę do Boga, pokazuje dobre strony naszego działania, ale także zwraca uwagę na te złe momenty, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni.

            Rozumiemy w jakiej sytuacji obecnie jesteście, dla Was jest to coś nowego, a dla nas chleb powszedni. W pracy, w szkole, w parku, nierzadko również w rodzinnym domu, zewsząd atakują ludzie, którzy są omamieni przez meanstreamowe media, wpadli oni w erę konsumpcjonizmu i boją się żyć zgodnie z zasadami Katolicyzmu i Nacjonalizmu.

            Ci ludzie, którzy skarżą się na księdza Jacka, mówią o tym, że źle się zachowuje. Nasze pytanie brzmi: kiedy ostatnio, Wy Bracia zakonni, widzieliście kogoś z nich, w świątyni Pana? Dlaczego oni, Ci, którzy nie znają Pana naszego, mają czelność mówić Wam, ludziom którzy swe życie poświęcają Panu i nam, ludziom którzy życie poświęcają Polsce, rozkazywać jak mamy żyć, co mówić. Z jakiej racji decydują kogo uciszyć?!

            Dzięki księdzu Jackowi i Jego nauce uważamy, że bracia zakonni to wzór do naśladowania dla nas młodych patriotów. Dlatego jeszcze raz apelujemy, nie poddawajcie się, nie oddajcie tego, na co walczyliście i walczycie. Pan dał nam wolna wolę, to oni odpowiedzą za odwrócenie się od prawych i zdrowych wartości. Nie możecie uciszyć księdza Międlara, jest on jednym z niewielu prawdziwych duchownych i Wy, i my bierzmy z niego przykład, nie z ludzi, którzy chcą doprowadzić do upadku. Zostańcie z Bogiem i prawdą.

Czołem Wielkiej Polsce!

ONR Oddział Bydgoszcz