ch3
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W imieniu chełmżyńskiego oddziału Obozu Narodowo-Radykalnego, chcielibyśmy przekazać kilka słów w sprawie, która jest dla nas tak ważna, jak i szokująca.

Dla nas- młodych ludzi- Ksiądz Jacek Międlar jest osobą o nieocenionej wartości. Jego słowa motywują do działania, podejmowania wysiłku,  szczególnie w obecnej sytuacji naszego kraju. Bez wątpienia ks. Jacek zbliża nasze szeregi do Boga. Czy to nie jest Jego misją? Przez te wszystkie wieki, aż do dzisiaj, nauki Jezusa Chrystusa propagują duchowni, tacy jak ks. Międlar. Wypowiedzi duszpasterza pomagają przezwyciężyć strach, który odczuwa wielu ludzi. Ksiądz Jacek wzywa do walki, która ma istotny cel, mianowicie odrzucenie nowoczesnych i bezwartościowych ideologii, atakujące Kościół Katolicki oraz Jezusa.
W czasach, gdy trwa medialna nagonka na środowiska narodowo- katolickie, poprzez różnego rodzaju fałszywe informacje w prasie, telewizji , czy też Internecie, należy jednoczyć się w naszej wspólnej walce z ateistami, promującymi zepsucie moralne oraz oczernianie Kościoła Katolickiego. Nie dopuśćmy do tego, by wiara stała się powodem do wstydu, by tradycje katolickie były spychane na margines, by dalej wmawiano pogrążonej w matni bezmyślności grupie, że Katolicy są obłąkani pradawnymi wymysłami.

 

ch2

 

Właśnie z tym ks. Międlar próbuje walczyć w swoich przemówieniach oraz wypowiedziach, to człowiek kochający swój kraj. W Jego działaniach można doszukać się hasła oraz wartości: ,,Bóg, Honor, Ojczyzna”. Bez wątpienia owy duszpasterz jest duchowym przewodnikiem dla wielu Katolików w walce o prawdę, wolność i bezkompromisowe zwycięstwo idei. W Księdzu Międlarze nie ma ani grama nienawiści, jest natomiast miłość do Boga i Narodu, troska o Kościół Katolicki oraz miłosierdzie dla tych, którzy wartości te usiłują w ślepej furii zniszczyć.
 Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak osoby atakujące tak wartościową osobę jak ks. Jacek, są w stanie nazywać samych siebie wierzącymi. Osąd duchowy nad nimi pozostawmy jednak Bogu. Gdy tylko On pozostanie Sędzią, wszyscy będziemy mogli być pewni, co do sprawiedliwości procesu roztaczanego nad nami wszystkimi. Podkreślamy jeszcze raz- Ksiądz Jacek Międlar to wspaniała osoba, oddana służbie Bogu oraz miłująca swoich wrogów. W tych trudnych chwilach łączymy się z Nim w modlitwie o co też prosimy pozostałych duszpasterzy.
Czołem Wielkiej Polsce!
ONR Oddział Chełmża

ch1