polexit
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ONR WS. BREXIT
24 czerwca 2016 r. stał się datą historyczną. Brytyjczycy zadecydowali w drodze referendum o opuszczeniu struktur Unii Europejskiej, co będzie początkiem jej końca. Senne marzenia eurokratów o demoliberalnej utopii pryskają, ustępując miejsca coraz głośniejszemu krzykowi narodów europejskich, które nie tolerują przepełnionego butą i arogancją dyktatu Komisji Europejskiej.
Struktury Unii Europejskiej od dawna odgrywały rolę przedłużenia neo-imperialnej niemieckiej polityki zagranicznej budowanej za pomocą tzw. „miękkiej siły”. Ta tendencja stale narastała i nawet jeśli decyzja Brytyjczyków dodatkowo wzmocni Niemcy w ramach wspólnoty, to będzie to jedynie stan przejściowy, ponieważ Wielka Brytania szybko doczeka się na Starym Kontynencie swoich naśladowców, pozbawiających Berlin narzędzi nacisku na rządy innych państw.
Obóz Narodowo-Radykalny, zgodnie z rzuconym przez nas 1 maja 2016 r. hasłem „POLexit”, po raz kolejny wzywa do porzucenia przez Polskę rozpadającego się molocha i wyjścia ze struktur Unii Europejskiej. Przyszłość i bezpieczeństwo Polski leżą we własnej sile wewnętrznej i niezależnym systemie sojuszy gospodarczo-militarnych budowanych na bazie Grupy Wyszehradzkiej, poszerzanej stopniowo o kolejne państwa Europy Środkowo-Wschodniej leżące na linii północ-południe.
Stać nas na to. Odwagi!
Zarząd Główny ONR

 

Należy przypomnieć, że Unia Europejska stoi za za opłacaniem olbrzymiej liczby urzędników, którzy wymyślają coraz bardziej absurdalne przepisy w celu ochrony poszczególnych gospodarek państw, mianowicie:
  1. marchew jest owocem ->Unia dotuje dżem, a dżemy robi się z owoców. Ale w Portugalii dżemy robi się z marchewki, więc aby pozyskać dotacje na portugalskie dżemy, marchewka stała się owocem.
  2. ślimak jest rybą -> Francuzi, którzy zbierają i hodują najwięcej ślimaków, otrzymują na hodowlę, tzw. „ślimakoryb”, takie same dotacje jak na prawdziwe ryby.
  3. stworzono nową instrukcję obsługi drabiny
  4. opracowano wielostronicowe instrukcje używania kaloszy
  5. wprowadzono unijną normę skrzywienia banana->
    kryje się za tym chęć narzucenia Unii, aby dofinansowywała banany tylko z byłych kolonii francuskich
  6. a także wielkość ogórka
  7. ciężar kapusty
  8. zakazano zwrotów, wskazujących na konkretną płeć

 

Za wystąpieniem Polski z eurokołchozu przemawia przede wszystkim fakt, iż należy dbać o interes państwowy, o naszą gospodarkę, która sukcesywnie jest niszczona przez wymogi unijne. Ponadto, owe przepisy unijne dotyczą już każdej sfery naszego życia- od jedzenia po system edukacji. Także narzucanie regulacji, które decydują o relokacji imigrantów jest skandaliczne. Prawo tworzone przez organizację nie powinno mieć prymatu nad prawem ustalonym przez prawodawcę w danym państwie.

 

Ile jeszcze potrzeba absurdów UE, by zrozumieć w końcu, że Polska traci znacznie więcej przynależąc do niej?!