aaw
8-ego lipca ONR Oddział Bydgoszcz udał się na pikietę „POWIEDZMY NIE PREZYDENTURZE BRUSKIEGO” w Bydgoszczy, która została zorganizowana przez lokalne struktury Młodzieży Wszechpolskiej.
Głównym powodem zorganizowania manifestacji był sprzeciw wobec deklaracji Prezydenta Miasta Bydgoszcz- Rafał Bruskiego- który postanowił w imieniu Miasta przyjąć imigrantów z Bliskiego Wschodu. Podobnie jak w całej Polsce, mieszkańcy Bydgoszczy jednogłośnie wyrażają niechęć wobec przyjmowania islamskich imigrantów, stąd też decyzja Prezydenta Bruskiego budzi takie kontrowersje i oburzenie.
Ponadto, Prezydentowi Bruskiemu, reprezentującego interesy PO, można wiele zarzucić m.in.:
  • wyrzucenie Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza ze stadionów miejskich
  • podwyższanie czynszów mieszkań socjalnych i komunalnych, nie licząc się z sytuacjami materialnymi ich lokatorów
  • upadek lokalnego sportu, którego obrazem jest stan bydgoskiej piłki nożnej i żużla
  • podwyższanie podatków lokalnych oraz opłat za wodę, wywóz zanieczyszczeń wbrew woli mieszkańców
  • ignorowanie głosu mieszkańców miasta, m.in. w sprawie inwestycji utwardzania dróg gruntowych od 2015 r. do dnia dzisiejszego
  • brak strategii i wizji rozwoju miasta
  • fatalną postawę w stosunku do przedsiębiorców, tworzących i utrzymujących miejsca pracy w Bydgoszczy, np. Bydgoskiego Klasera Przemysłowego
  • upolitycznianie spółek miejskich, w których zatrudnienie na istotnych stanowiskach znalazły miejsce osoby, związane prywatnie i politycznie z Prezydentem
  • lokowanie na Starym Rynku marketów typu „Biedronka”, czy „Żabka”, zamiast lepszego zagospodarowania danego terenu
  • upadek wielu lokalnych sklepów i warsztatów usługowych, mieszczących się w budynkach państwowych, spowodowany katastrofalną polityką czynszową
W związku z powyższym, nie tylko środowiska narodowe domagają się rezygnacji Prezydenta Bruskiego, który ewidentnie działa na szkodę Bydgoszczy oraz jej mieszkańców.