14543619_1114075438646414_1181841461_n

Jest 27.09.1939 r.,  Polska powoli znika z map Europy… postępuje niemiecki blitzkrieg i radziecka agresja. Jak mogłoby się wydawać okupantom, Wojsko Polskie przestaje istnieć, a terytorium państwa polskiego zostało podzielone między okupantów, na rzecz których Polacy zaczynają pracować.

Zaborcy jednak nie docenili Polaków, ich determinacji i poświęcenia, by odzyskać upragnioną niepodległość. Pamiętając wciąż bilans historyczny wojen z Krzyżakami, najazdu szwedzkiego, a przede wszystkim walkę o niepodległość od czasów zaborów, Polacy postanowili przejść do partyzantki.

Powstaje szeroko rozumiane Polskie Państwo Podziemne. Dawni wrogowie stają się sojusznikami, na bok odchodzą spory między Sanacją a Nacjonalistami, a także Żydami i dawnym ONRem. Życie prywatne i publiczne zostało przestawione na specjalne tory, choć były one okupione krwią, śmiercią i zdradą. Były to tory prowadzące do niepodległości.

Z okazji tak ważnej rocznicy, bydgoski oddział Obozu Narodowo-Radykalnego udał się na cmentarz przy ul. Kcyńskiej, spoczywa tam kilkudziesięciu Polskich partyzantów i żołnierzy Wojska Polskiego. Pragniemy oddawać cześć i sławić wielkie, heroiczne czyny ludzi, dla których niezależnie od opcji politycznej, to Polska była najdroższa! Poświęcili wszystko co mieli, by ją odzyskać.

Cześć i chwała Bohaterom!

Hańba mordercom polskości!

14543347_1114075435313081_1153738765_n

 

14542722_1114075431979748_913443857_n