ino3
17 Września roku 1939. mimo obowiązującego paktu o nieagresji z ZSRR, wojska radzieckie z rozkazu Józefa Stalina zadały cios w plecy Polsce, atakując ziemie II RP od wschodniej granicy. Stało się coś, czego większość Polaków się nie spodziewała. Przez podwójny atak (Niemiec i ZSRR) w przeciągu zaledwie 16 dni, nastąpił IV rozbiór Polski. Codziennością stały się wywózki Polaków w głąb Tajgi, prześladowania nacjonalistów oraz przeciwników nowej, czerwonej władzy.
17 września obok 1 września 1939 r. jest datą ważną dla każdego Polaka i historii kraju. Z tej okazji bydgoski oddział ONR udał się na Cmentarz Nowofarny przy ul. Artyleryjskiej. Mimo braku mogił poległych we wrześniu 1939r. na froncie wschodnim Polski; tego dnia oddaliśmy cześć Bohaterom i cywilom przy Pomniku wszystkich Żołnierzy Września 39.. Po odmówieniu modlitwy w intencji walczących Polaków, w akcie pamięci symbolicznie zapaliliśmy znicze.
Cześć i Chwała Bohaterom!

ino4