05

Dnia 22 grudnia 2017 r., Brygada Kujawsko-Pomorska udała się do Inowrocławia, celem wzięcia udziału w uroczystościach pogrzebowych mjr Wacława Szewielińskiego ps. „Zawisza”, żołnierza Armii Krajowej, służącego w 5 Brygadzie Wileńskiej obok mjr Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”. Pan mjr Szewieliński był także honorowym mieszkańcem Inowrocławia. Odszedł w wieku 97 lat. Tego dnia oddaliśmy hołd Wielkiemu Patriocie, składając uroczyście wiązankę oraz zapalając znicze. Na koniec, wraz z Kibicami Zawiszy Bydgoszcz zapaliliśmy kilka rac, oprawie towarzyszyły wzniesione przez nas okrzyki „Cześć i Chwała Bohaterom!”. Odejście mjr Wacława Szewielińskiego jest ogromną stratą, był wspaniałym człowiekiem i do końca swoich dni starał się być aktywny.


CZEŚĆ I CHWAŁA JEGO PAMIĘCI!01 02030406