a1
31 stycznia 2018r. ONR Brygada Kujawsko-Pomorska wzięła udział w wykładzie; zorganizowanym przez Klub Historyczny im. gen . Roweckiego ,,Grota”, podczas którego pracownik Muzeum II Wojny Światowej – dr Marek Szymaniak – opowiadał o postaci Majora Józefa Grussa (1897-1969); ps. „Andrzej”, „Józef”, „Smuga”, „Stanisław”, „Wojtek”.
Mjr Gruss został powołany w 1916 r. do armii pruskiej, brał wtedy udział w walkach na froncie zachodnim. Po wyleczeniu odniesionych na froncie ran, służył w bazie łodzi podwodnych w Hamburgu, aż do 1918 r.. Po powrocie do Poznania wstąpił do Straży Obywatelskiej. Był uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego, brał także udział w Wyzwalania Lotniska Ławicy. W styczniu 1919 r. wraz z 1. Pułkiem Strzelców Wlkp., wyruszył na odsiecz Lwowa. Z kolei od sierpnia 1919 r., mjr Gruss służył w szeregach 2. Pułku Strzelców Wlkp..
Należy wskazać, że Nasz Bohater walczył również podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1919-1920 r., za co został odznaczony Krzyżem Walecznych. Następnie, celem Grussa stało się uzupełnienie wykształcenia wojskowego, wstąpił więc do Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie, oraz do Wielkopolskiej Szkoły Podchorążych Piechoty w Bydgoszczy, które ukończył. Już jako Porucznik, w 1925 r. powrócił do macierzystego 59 pp.. 1 marca 1926 r., został przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza, gdzie pełnił służbę w 13. Baonie KOP Kopyczyńce i 1. Batalionie Strzelców w Chojnicach. W 1936 r. Gruss został przeniesiony do rezerwy, podjął więc pracę w Policji Państwowej, gdzie został mianowany Komendantem Powiatowym Policji w Krotoszynie. W tamtym okresie rozpoczął współpracę z polskim wywiadem tzw. „Dwójką”. Warto wskazać, że mjr Gruss był wieloletnim działaczem społecznym, zagorzałym zwolennikiem Stronnictwa Narodowego, co więcej działał między innymi w „Polskim Związku Zachodnim”.
Po porażce Polski w Kampanii Wrześniowej, we wrześniu 1939 r. został ewakuowany z komendą policji do Lwowa, natomiast po zajęciu miasta postanowił je opuścić. Niestety, w Krakowie Gruss został zatrzymany i aresztowany przez Niemców, zwolniono go jednak z racji tego, że był oficerem policji. Wtedy też udał się do Warszawy, gdzie mieszkał przez pewien okres. Od marca 1940 r., Nasz Bohater czynnie działał w konspiracji ZWZ, jako oficer wywiadu podporządkowany szefowi Wydziału II Komendy Okręgu ZWZ Warszawa – Miasto, gdzie prowadził działalność kontrwywiadowczą, utrzymując łączność z posterunkami policji granatowej (PolnischePolizei) w Warszawie. Na polecenie płk. Mieczysława Dobrzańskiego rozpoczął służbę wywiadowczą na Pomorzu. W sierpniu 1940 r. badał On przypadek dekonspiracji ZWZ w Toruniu. Warto wspomnieć, że zorganizował struktury Inspektoratu Rejonowego ZWZ Brodnica. W związku z tym, że groził mu areszt, postanowił w październiku 1940 r. powrócić do Warszawy. Powrócił na Pomorze dopiero w kwietniu 1941 r., pełnił tam funkcję szefa Oddziału II Komendy Okręgu ZWZ i był odpowiedzialny na zorganizowanie Inspektoratu ZWZ Grudziądz. W latach 1941-1944 r. major pełnił obowiązki Komendanta Podokręgu Południowego „Mosty” (Kujawy). W 1943 r., zorganizował na terenie Niemiec siatkę wywiadowczą.
Głównym miejscem urzędowania Grussa była Bydgoszcz, w szczególności adresy – Śniadeckich 38, Dolina 31 i Świętej Trójcy. W 1941 r. roku gen. Bor-Komorowski awansował go do stopnia majora. 7 maja 1944 r., Gruss został aresztowany przez Gestapo, podczas przesłuchań był torturowany i maltretowany. W 1945 r. roku zdołał zbiec z transportu więziennego. W lutym 1945 r. wrócił do „Wolnej” Bydgoszczy.
„W 1945 r. roku za sprawą mjr Grussa możemy mówić o byciu przez Bydgoszcz stolicą struktur wywiadu na Pomorzu przeciwko komunistom.” – mówił Dr Szymaniak.
Urząd Bezpieczeństwa od samego początku zainstalował swojego agenta w strukturach WiN, był to przedwojenny kolega majora – Tadeusz Miedzianowski – który doprowadził do aresztowania działaczy WiN na Pomorzu oraz samego Grussa. Po pokazowym procesie major został skazany na 10 lat więzienia. Po 12-stu miesiącach ciężkich tortur w więzieniu na Mokotowie w Warszawie, przewieziono Go do jednej z największych katowni podziemia komunistycznego na zachodzie Polski we Wronkach. Dopiero po 9 latach, z powodów zdrowotnych został zwolniony w 1954 r.. Jak wynika ze świadectw opisujących jego pobyt w areszcie:
,,Buntował więźniów, mówił o tym, że Polska jest okupowana.”
„Podtrzymywał współwięźniów na duchu”.
Major Gruss już nigdy nie odzyskał zdrowia, po ciężkich doświadczeniach nieustannie chorował. Z powodu gruźlicy zamieszkał w Domu Inwalidy w Inowrocławiu, tam też zakończył swój żywot. Został pochowany na cmentarzu św. Trójcy na Jarach w Bydgoszczy bez asysty honorowej…
a2
fot. bydgoszcz24